Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Giáo Trình Bơm Quạt Máy Nén PDF

Tài liệu Giáo Trình Bơm Quạt Máy Nén PDF

Giáo Trình Bơm Quạt Máy Nén
Tác giả: Ts. Lê Xuân Hòa & Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Số trang: 218 Trang

Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật có thêm tài liệu học tập, Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu Giáo Trình Bơm Quạt Máy Nén.

Nội dung tài liệu gồm:
Chương I : Mở đầu
Chương II: Khái niệm chung về bơm
Chương III: Bơm cánh dẫn
Chương IV: Bơm thể tích
Chương V: Quạt
Chương VI: Khái niệm chung máy nén
Chương VII: Máy nén cánh dẫn
Chương VIII: Máy nén thể tích

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập Lớn Sức Bền Vật Liệu