Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Tải Sách Giúp Chồng Thành Công Ebook PDF

Tải Sách Giúp Chồng Thành Công Ebook PDF

Giúp Chồng Thành Công
Tác giả : Dorothy Carnegie

“Tôi viết cuốn này cho hạng độc giả trung lưu, có những ước vọng thông thường và có những khả năng như phần đông chúng ta. Những trường hợp đặc biệt thuộc về phạm vi các nhà chuyên môn nên tôi không xét đến. Những qui tắc mà độc giả sẽ đọc có kết quả cụ thể trong chín mươi lăm phần trăm trường hợp, như vậy cũng là khá rồi. Tôi đã cố trình bày những qui tắc đó một cách rất giản dị và hiệu quả.

(…) Thời này, mỗi ngày càng khó làm giàu, vì càng lên cao trên cái thang xã hội thì thang càng hẹp, mà chỗ đứng càng hiếm. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng người đàn bà nào theo qui tắc của tôi một cách thông minh và có ý thức, có thể phá được nhiều vật trở ngại, nó ngăn cản bước tiến của chồng trên đường đời” – Dorothy Carnegie.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

 

Xem thêm:
8 Trích dẫn hay trong sách “Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh”
Trích dẫn hay trong sách “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”