Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Hướng dẫn giải các dạng toán Số Phức – Toán 12

Hướng dẫn giải các dạng toán Số Phức – Toán 12

Tài liệu bao gồm lý thuyết số phức và các bài toán số phức được trích từ các đề tuyển sinh Cao đẳng – Đại học có lời giải chi tiết.
Các bài tập Số Phức với các dạng khác nhau được hướng dẫn giải chi tiết giúp các em năm chắc các phương pháp giải.
Cảm ơn các thầy cô đã biên soạn tài liệu.

Download tài liệu: PDF