Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Hướng Dẫn Kiểm Tra Mã Lỗi Tủ Lạnh và Máy Giặt Hitachi Inverter PDF

Tài liệu Hướng Dẫn Kiểm Tra Mã Lỗi Tủ Lạnh và Máy Giặt Hitachi Inverter PDF

Hướng dẫn kiểm tra mã lỗi tủ lạnh và máy giặt Hitachi Inverter
Pages: 22 trang

Sau đây là cùng gửi đến các bạn tài liệu giúp kiểm tra những mã lỗi của Tủ Lạnh và Máy Giặt Hitachi Inverter.
Việc kiểm tra và nhận biết các lỗi của từng dòng sản phẩm, giúp người sửa chửa giảm được thời gian sửa chửa, khắc phục.
Model áp dụng: Tủ lạnh các dòng A6200 – SF6800; Máy giặt các dòng J, K, L, Inverter

Download tài liệu: PDF