Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang Panasonic Inverter PDF

Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang Panasonic Inverter PDF

Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang Panasonic Inverter PDF
Pages: 60

Sữa chữa máy giặt lồng ngang Panasonic inverter.
– Giới thiệu chung
– Chi tiết các linh kiện
– Lỗi và cách sửa chữa
– Lắp đặt
Hay vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với những ai đang học và sửa chữa máy giặt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tài liệu Kỹ thuật sửa chữa máy giặt lồng đứng LG