Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Kanji De Manga Volume 1 PDF

Download Kanji De Manga Volume 1 PDF

Kanji De Manga Volume 1: The Comic Book That Teaches You How To Read And Write Japanese!
Học cách đọc và viết tiếng Nhật một cách vui vẻ và dễ dàng – với Kanji de Manga!

Các series đã từng đoạt giải của trường đại học Manga sử dụng tác phẩm nghệ thuật gốc để dạy cho độc giả cách xác định và viết chữ phổ biến nhất của kanji Nhật Bản.

Tập 1 giới thiệu 80 chữ phổ biến nhất, kể cả chữ số, số ngày, tuần, hướng, họ hàng và kích cỡ. Mỗi trang có đặc điểm riêng của truyện tranh, hướng dẫn phát âm kanji, thứ tự đột qu,, và các giải thích tiếng Anh.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: tại đây

Xem thêm: Kanji De Manga Volume 2