Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download sách Kanji look and learn N3-N2 Bản tiếng Việt PDF

Download sách Kanji look and learn N3-N2 Bản tiếng Việt PDF

Kanji look and learn N3-N2 – Sách luyện Kanji N3-N2

Chia sẻ giáo trình hơn 700 chữ Kanji trình độ N3-N2 để các bạn học, giáo trình bằng tiếng Việt rất dễ hiểu.


Nội dung cuốn sách bao gồm:
– Giải thích nghĩa của chữ Hán, giúp bạn dễ nhớ
– Âm on và âm kun
– Ví dụ minh họa bao gồm Kanji, phiên âm cách đọc Hiragana, âm Hán Việt và nghĩa Tiếng Việt
– Hình ảnh giúp bạn dễ dàng liên tưởng về chứ Hán, vô cùng dễ hiểu và dễ nhớ

Kanji Look And Learn N3-N2 là quyển Kanji và từ vựng là phần mà nhiều bạn rất thích học trong tiếng Nhật. Việc học Kanji thông qua hình ảnh là một cách học khá hay và dễ nhớ, đem lại hiệu quả tốt.
(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF

Xem thêm:
55 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật
Ôn tập nhanh toàn bộ ngữ pháp N3