Home / Tài liệu tiếng Hàn / Từ Vựng Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Từ Vựng Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Từ Vựng Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Cuốn sách “Tiếng hàn trong gia đình” là giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho những phụ nữ đến kết hôn nhập cư muốn học tiếng Hàn Quốc như một môn ngoại ngữ nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc học tiếng Hàn Quốc tại những cơ quan, đoàn thể vì nhiều điều kiện không cho phép.

Giáo trình cũng nhằm mục đích để các Quý ông chồng có thể dạy cho vợ học một cách dễ dàng theo từng phần dù không phải là chuyên môn. Vì dành cho đối tượng là phụ nữ đến kết hôn nhập cư nên mục tiêu của cuốn sách là nhằm giúp cho họ hiểu về văn hóa Hàn Quốc và làm quen với vốn tiếng Hàn căn bản cần thiết cho cuộc sống ở nơi đây.

Sách chủ yếu được cấu tạo bằng các chủ đề liên quan đến đời sống thực của những phụ nữ đến kết hôn nhập cư chứ không tập trung vào cấp độ khó dễ của câu văn hay từ vựng.

Sách là giáo trình dành cho cả vợ và chồng cùng học nên mục đích chính của sách là để chồng dạy cho vợ tiếng Hàn và để vợ cũng có thể dạy cho chồng ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mình.

Download: PDF

Xem thêm:
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp
Tài liệu Chương Trình Tiếng Hàn Dùng Trong Sản Xuất Chế Tạo