Home / Vật Lý 12 / Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia mônVật Lý 12

Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia mônVật Lý 12

Tài liệu Tổng hợp tài liệu ôn thi Vật Lý THPT Quốc Gia lớp 12. Tài liệu bao gồm lý thuyết của 7 chương trong chương trình lớp 12 và bài tập tương ứng của từng chương. Các bài tập luôn có đáp án để các bạn dễ dàng theo dõi.

Một vài thông tin về tài liệu ôn thi Vật Lý THPT Quốc Gia lớp 12
Giao viên: TỪ NGỌC DIỆP
Công tác tại: Trường THPT TRẦN CAO VÂN
Nội dung chính của tài liệu
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
CHƯƠNG II: SÓNG CƠ
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Chương IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG
Chương VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Chương VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
ĐỀ THI THAM KHẢO
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF