Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Tải sách Trí Tuệ Đám Đông – Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số Ebook PDF

Tải sách Trí Tuệ Đám Đông – Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số Ebook PDF

Trí Tuệ Đám Đông – Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số
Tác giả : James Surowiecki

Tiếp theo cuốn Tâm lý học đám đông của Le Bon (Pháp-1895), cuốn Trí tuệ đám đông của James Surowiecki (Mỹ – 2004) nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đa chiều về một vấn đế rất lý thú, liên quan trực tiếp đến cách kiến giải sự vận hành thực sự của thê giới này, đó là Tâm lý – Trí tuệ của tập thể.

Mới xem qua chúng ta có thể tưởng như hai học giả, sống cách nhau hơn một thê kỷ, có cách nhìn nhận, đánh giá hoàn toàn trái ngược về tác động của đám đông đến quyết định tập thể cuối cùng. Một đằng thường là dẫn đến sự mù quáng dưới sự dẫn dắt của một ý chí cực đoan; đằng kia là dự sáng suốt của đa số, như thể “ ba anh đánh
giày hơn một Gia Cát Lượng”.

Thực ra không hoàn toàn như vậy. Theo chúng tôi hiểu, hai tác giả đã đi sâu vào hai khía cạnh của cùng một vấn đế. Nếu như Le Bon quan tâm đặc biệt đến “tính vô thức” của đám đông dễ bị kích động tâm lý thì ngược lại, James Surowiecki chú trọng phân tích tác động “hữu thức” của đám đông dẫn đến trí tuệ tập thể. Lược bỏ đi một vài dẫn chứng và lý giải quá cực đoan của cả hai phía, chúng ta có thế thấy “vô thức”và “hữu thức” của một đám đông là một chỉnh thể sinh động hoàn toàn thực trong cuộc sống đa dạng, phức tạp và uyển chuyển của thế giới này. Trong âm có dương, trong dương có âm, và trên thê gian này không có gì là tuyệt đối cả. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ tìm được những điều tâm đắc trong các cuốn sách trên.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF