Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2

耳から覚える-N2-未来へ
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với mọi người tổng hợp bộ từ vựng Mimi Kara Oboeru N2.
Với 1160 bộ từ vựng giúp mọi người nắm vựng kiến thức chuận bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT.
Tổng hợp từ vựng mimikara n2 là bài viết tổng hợp chi tiết và đầy đủ từ vựng n2, hán tự trong giáo trình Mimikara Oboeru cho các Bạn học nhanh và hiệu quả hơn.
Mimikara Oboeru N2 Từ Vựng みみから覚える日本語能力試験語彙トレーニング N2 là một phần trong bộ sách Mimikara oboeru. Được biên soạn dành riêng cho từng cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.


Download từ vựng: PDF

Xem thêm:
Từ vựng Mimi Kara Oboeru N1
Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3