Home / Tài liệu tiếng Anh / Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản

Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản

Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản
Lý thuyết quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh
Có bài tập + đáp án cho các bạn nào muốn làm bài tập tiếng Anh liên quan đến quy tắc phát âm.

Cuốn sách “Tổng hợp các quy tắc phát âm tiếng anh hay gặp” giúp chúng ta nắm vựng nguyên tắc phát âm nguyên âm và phụ âm trong tiếng anh, nó là cơ sở để phát âm đúng các từ tiếng anh. Trên thực tế phát âm tiếng Anh chuẩn không phải là một việc dễ. Thậm chí, việc này có thể khó kể cả đối với những người học tiếng Anh đã lâu năm. Để phát âm đúng và chuẩn, thì người học cần phải có đủ sự kiên trì và nhẫn nại. Việc nghe nhiều rồi “ngấm” trong môi trường tiếng Anh cũng giúp bạn khá nhiều.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
1000 Từ vựng tiếng Anh thông dụng có phát âm và dịch nghĩa
Cách sử dụng 16 giới từ cơ bản nhất của tiếng Anh