Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng

Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng

Tài liệu Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng

Trong quá trình thực hiện Dự án Tăng cường năng lực trong công tác Đảm bảo chất lượng xây dựng do JICA tài trợ, các chuyên gia Nhật Bản đã cùng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn “Sổ tay an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng” và “Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng” với hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm Nhật Bản được trình bày trong cuốn sổ tay này sẽ giúp giảm thiểu và ngăn chặn tai nạn lao động, góp phần xây dựng một môi trường lao động hiệu quả và an toàn cho tất cả mọi người.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng