Home / Tin tức / Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu dễ hiểu nhất

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu dễ hiểu nhất

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong thời gian vừa qua. Các nhà đầu tư mới đầu tư vào cổ phiếu có thể tìm hiểu ngay bài viết của Beat Đầu Tư để biết cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu thông dụng nhất hiện nay.

Khái niệm cổ tức?

Cổ tức là một phần doanh thu sau thuế được các doanh nghiệp trích ra, trả cho các cổ đông đầu tư. Cổ tức thông thường sẽ được chi trả qua hình thức tiền mặt hoặc dạng cổ phiếu. Về tỷ lệ chi trả cổ tức, cách thức chi trả cổ tức,.. và một số vấn đề liên quan sẽ được thông qua, quyết định ở Đại hội cổ đông hàng năm của doanh nghiệp.

Mục đích doanh nghiệp chi trả cổ tức?

Mục tiêu của hầu hết doanh nghiệp thực hiện các giao dịch trao đổi, mua bán kinh doanh là tạo ra lợi nhuận tối ưu. Đồng thời xây dựng giá trị thương hiệu, uy tín cho các cổ đông của công ty.

Vậy nên mỗi năm doanh nghiệp làm ăn sinh lãi thì các cổ đông của doanh nghiệp đó có quyền yêu cầu mình phải nhận được một khoản lợi tức tương ứng với đồng vốn đầu tư họ bỏ ra ban đầu để đầu tư vào doanh nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp cũng phải có nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông góp vốn khi doanh nghiệp kinh doanh có kết quả tốt, nguồn lợi nhuận dồi dào. Một phần lợi nhuận công ty có thể trích ra chi trả cho cổ đông, còn một phần lợi nhuận còn lại công ty có thể dùng vào việc tái đầu tư công việc sản xuất, kinh doanh để tiếp tục tạo ra nguồn lợi nhuận.

Đặc biệt là việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hàng năm sẽ duy trì củng cố niềm tin của các cổ đông khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng cách nào?

Chi trả bằng tiền mặt

Hình thức này công ty sẽ áp dụng để chi trả phần cổ tức cho cổ đông trực tiếp bằng tiền mặt trao tay. Hội đồng quản trị của công ty sẽ căn cứ dựa trên lợi nhuận, doanh thu kinh doanh và các chiến lược dài hạn trong tương lai của công ty để từ đó đưa ra kế hoạch, tính toán tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt một cách hợp lý nhất.

Mua lại cổ phiếu

Thay vì chi trả cổ tức bằng tiền mặt, các công ty hiện nay cũng có thể áp dụng cách chi trả cổ tức bằng cách mua lại số cổ phiếu hiện hành đang niêm yết trên thị trường.

Hình thức này thường không được áp dụng nhiều. Các công ty áp dụng hình thức chi trả này nhiều khi đã rơi vào tình trạng kinh doanh suy thoái và khi thị trường có dấu hiệu biến động làm giá cổ phiếu tụt dốc.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là hình thức công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông. Nói một cách đơn giản nó giống như hình thức xoay vòng vốn để tái đầu tư vào doanh nghiệp.

Hình thức phát hành cổ tức bằng cổ phiếu này có điểm hay đó là sẽ không làm thay đổi vốn chủ sở hữu có được và % nắm giữ cổ phiếu của mỗi cổ đông.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu có khả năng thông qua các nguồn như: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ dự phòng của doanh nghiệp, thặng dư vốn cổ phần.

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu?

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng phần trăm tỷ lệ giữa dạng Cổ tức bằng tiền đem chia cho Lợi nhuận sau thuế của công ty.

Phần trăm chi trả cổ tức hợp lý là bao nhiêu?

Tỷ lệ % chi trả cổ tức sẽ hợp lý nhất khi 2 điều kiện cơ bản sau được đảm bảo:

  • Thứ nhất, doanh nghiệp được cấp đủ số vốn cho hoạt động kinh doanh
  • Thứ hai, doanh nghiệp vẫn cam kết duy trì ổn định được tỷ suất sinh lợi trên vốn.

Như vậy nội dung trên mà Beat Đầu Tư vừa chia sẻ cho các bạn đã khép lại vấn đề thắc mắc: cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu? Tin rằng với những kiến thức này, các nhà đầu tư đã tự tin hơn khi đầu tư cổ phiếu vào các doanh nghiệp tiềm năng.