Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng

Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng

Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi

Sau đây cùng chia sẻ với mọi người tài liệu hướng dẫn sửa chữa Tủ Lạnh, sửa chữa Điều Hòa.
Tài liệu gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Những kiến thức cơ sở
Chương 1: Nhập môn kỹ thuật lạnh
Chương 2: Những kiến thức nhiệt lạnh cơ sở
Chương 3: Ga lạnh

Phần thức hai: Tủ lạnh có máy nén hơi
Chương 4: Cấu tạo của tủ lạnh
Chương 5: Động cơ, thiết bị điện và tự động
Chương 6: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh
Chương 7: Sử dụng và bảo quản tủ lạnh
Chương 8: Hư hỏng và sửa chữa

Phần thứ ba: Máy điều hòa không khí gia dụng
Chương 9: Cấu tạo máy điều hòa phòng
Chương 10: Động cơ, thiết bị điện và tự động
Chương 11: Các đặc tính vận hành, tính toán, lựa chọn máy
Chương 12: Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng máy điều hòa

Phần thứ tư: Gia công sửa chữa
Chương 13: Đường ống và kỹ thuật gia công đường ống
Chương 14: Các thao tác cơ bản
Chương 15: Một số công việc sửa chữa
(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu : Here