Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Download sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Tập 2 – Andrew Matthews Ebook PDF

Download sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Tập 2 – Andrew Matthews Ebook PDF

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Tập 2
Tác giả: Andrew Matthews

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi – tập 2 nói về những người chúng ta yêu thương, những người giúp đỡ chúng ta và những người cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né.

Quyển sách này còn nói về:

– Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người
– Đối phó với những nhà tiên tri bi quan
– Đôi khi phải biết nói KHÔNG
– Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.

Tất cả là nhằm để hiểu một điều NẾU MUỐN CÓ BẠN, TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI BẠN.
Quyển sách này còn nói về niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người, đối phó với những nhà tiên tri bi quan, chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Tập 1