Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình Điều Khiển Logic Và PLC

Giáo trình Điều Khiển Logic Và PLC

Giáo trình Điều Khiển Logic Và PLC
Tác giả: Ts.Nguyễn Như Hiền
Số trang: 142 Trang
Trường ĐH Đà Nẵng

Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Điều khiển & Tự động hoá.
Chương 1: Lý thuyết cơ sở Chương 2: Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển
Chương 3: Lý luận chung về điều khiển logic lập trình PLC
Chương 4: Bộ điều khiển PLC – CPM1A
Chương 5: Bộ điều khiển PLC – S5
Chương 6: Bộ điều khiển PLC – S7-200
Chương 7: Bộ điều khiển PLC – S7-300

Phụ lục 1. Các phần mềm lập trình PLC
Phụ lục 2. Bảng lệnh của các phần mềm PLC

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô
Tài liệu kết cấu ô tô