Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Giải các bài toán Hàm số và các bài toán liên quan ôn thi THPT Quốc Gia

Giải các bài toán Hàm số và các bài toán liên quan ôn thi THPT Quốc Gia

Giải các bài toán Hàm số và các bài toán liên quan ôn thi THPT Quốc Gia
Hôm nay cùng gửi đến các bạn tài liệu chuyên đề Hàm số và các bài toán liên quan giúp ôn thi THPT Quốc gia.
+ Bài toán khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
+ Bài toán về tính đơn điệu của hàm số
+ Bài toán về điều kiện nghiệm của phương trình, hệ phương trình
+ Bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số
+ Bài toán về cực trị hàm số
+ Bài toán về tiếp tuyến với đồ thị hàm số
+ Bài toán về các điểm đặc biệt
Cảm ơn thầy Đặng Thành Nam đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download: Here