Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO LỒNG ĐỨNG (MODEL ASW)

Tài liệu Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO LỒNG ĐỨNG (MODEL ASW)

Tài liệu Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO LỒNG ĐỨNG (MODEL ASW)
Pages: 27 trang

Chia sẻ tài liệu Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO LỒNG ĐỨNG, với tài liệu này các bạn có thể dễ dàng hiểu kết cấu của máy từ đó giúp dễ dàng hơn trong việc bảo trì sửa chữa máy giặt.
Đây là tài liệu hướng dẫn bảo trì, sửa chữa chi tiết của dòng máy giặt lồng đứng SANYO Mã ASW-U700VT
Hy vọng với tài liệu này sẻ hưu ích với các bạn đang học và sửa chữa máy giặt.

Download tài liệu: PDF