Home / Tài liệu tiếng Hàn / Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn

Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn

Nên dùng 이/히 hay 게

Cách chuyển tính từ thành phó từ

1. Trong tiếng Hàn để chuyển tính từ thành phó từ thì có 2 cách kết hợp với 이/히 hoặc 게
🔸 A + 이/히
– Một số tính từ kết thúc là 하다 chuyển thành 히
조용하다: im lặng => 조용히: một cách yên lặng
안전하다: an toàn => 안전히: một cách an toàn

Trường hợp đặc biệt các tính từ 하다 có gốc từ kết thúc bằng ㅅ thì kết hợp với 이
깨끗하다: sạch sẽ => 깨끗이: một cách sạch sẽ
느긋하다: thảnh thơi, thoải mái => 느긋이: một cách thành thơi, thoải mái

– Một số tính từ kết hợp với 이
가깝다: gần => 가까이: một cách gần gũi
많다: nhiều => 많이: nhiều (phó từ)

🔸 A + 게
Chỉ cần bỏ đuôi 다 và thêm 게 vào gốc tính từ
좋다: tốt > 좋게: một cách tốt
자랑스럽다: tự hào > 자랑스럽게: một cách tự hào
시원하다: mát > 시원하게: một cách mát mẻ

2. Khi nào dùng 이/히 khi nào dùng 게?
🔸 Về mặt ý nghĩa phó từ 이/히 và 게 đều có nghĩa giống nhau tuy nhiên dựa theo thói quen sử dụng của người bản ngữ có những từ dùng được loại này không dùng được loại kia hoặc dùng được cả hai:

Loại 1 chỉ kết hợp với 이/히 và không kết hợp được với 게, ví dụ như: 천천하다, 가하다, 안녕하다, 가만하다

Loại 2 chỉ kết hợp với 게 không kết hợp với 이/히: 엉망하다, 튼튼하다, 평범하다…

Loại 3 kết hợp được cả hai, ví dụ như: 조용하다, 솔직하다, 안전하다, 완벽하다…

Với những từ mà cả hai cách có tần suất cao và tỉ lệ không khác biệt lắm thì có nghĩa là nó dùng được cả hai cách.

Theo: Lê Vân Anh

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Hàn chủ đề Đô thị
Từ Vựng Tiếng Hàn Về Các Ký Hiệu Trên Máy Tính, Điện Thoại