Home / Tài liệu tiếng Hàn / Những câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng Hàn

Những câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng Hàn

Những câu chào hỏi thông dụng trong tiếng Hàn

Câu chào trong cuộc sống hàng ngày:

– 안녕하세요? /an-nyeong-ha-se-yo/: xin chào. Đây là câu chào hỏi tiếng Hàn được sử dụng phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày ở Hàn Quốc.

– 안녕 /an-nyeong/: Xin chào. Câu chào hỏi này thường được sử dụng cho bạn bè thân thiết. Từ xin chào này còn mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp khác như vô sự hay bình an. Vì thế, nếu sử dụng từ xin chào này, tức là bạn cũng đồng thời hỏi người trước mặt có bình an hay khỏe mạnh hay không?

– 안녕하십니까? /an-nyeong-ha-sim-ni-kka/: Xin chào. Thường được sử dụng trong các tình huống cần phải được chào hỏi một cách trang trọng, lịch sự và lễ nghi.

Một số câu chào buổi sáng bằng tiếng Hàn
좋은 아침입니다.: buổi sáng vui vẻ!
좋은 하루 되세요.: chúc bạn 1 ngày vui vẻ
굿머닝: chào buổi sáng!

Câu chào khi mới gặp lại trong tiếng Hàn
오랜만이에요.: lâu lắm rồi không gặp
요즘 잘 지냈어요? Dạo này bạn vẫn khỏe chứ ?
요즘 어떻게 지내셨어요? Dạo này bạn thế nào?

Câu chào tạm biệt trong tiếng Hàn
안녕히 가세요. Tạm biệt ( người ở lại chào người đi )
안녕히 계세요: tạm biệt ( người đi chào người ở lại ).
잘 가요: đi nhé. ( người ở lại chào người đi)
먼저 갈게요: đi trước nhé. ( người đi chào người ở lại )
먼저 가 보겠습니다. tôi đi trước đây ạ.
먼저 퇴근해 보겠습니다 : Tôi tan làm trước đây ạ.
수고하셨습니다 : bạn đã vất vả rồi ( người lớn tuổi, cấp trên nói với người ít tuổi, cấp dưới ).

Xem thêm:
Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn ở Sân bay
Những cặp từ tiếng Hàn dễ nhầm lẫn