Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Bài tập lớn: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu

Bài tập lớn: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu

Bài tập lớn: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ TÀI: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu
Pages: 33 trang

Với các bạn đang học ngành CNTT đang làm bài tập lớn thì việc cần tài liệu để học tập và báo cáo rất là quan trọng.
Để đáp ưng nhu cầu đó, trang chiasemoi cùng gửi đến các bạn sinh viên, tài liệu báo cáo bài tập lớn về đề tài: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu

Hy vọng với tài liệu này sẻ cung cấp giúp các bạn có thêm tư liệu, chuẩn bị tốt cho cho việc làm báo cáo.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu bản: Word

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Giáo trình Cơ Khí Đại Cương