Home / Tài liệu tiếng Hàn / Từ vựng tiếng Hàn về ngành nuôi trồng thuỷ sản

Từ vựng tiếng Hàn về ngành nuôi trồng thuỷ sản

Từ vựng tiếng Hàn về ngành nuôi trồng thuỷ sản
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến nuôi trồng thủy sản.

Xem thêm:
Câu giao tiếp tiếng Hàn theo cảm xúc
Tính Từ tiếng Hàn đuôi – 스럽다