Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Đề tài : Bia Heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược Marketing tại thị trường Việt Nam

Đề tài : Bia Heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược Marketing tại thị trường Việt Nam

Đề tài : Bia Heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược Marketing tại thị trường Việt Nam
Khoa Kinh Tế Đối Ngoại
Pages: 25 trang
Hôm nay cùng gửi đến mọi người một đề tài về chiến lược Marketing của hãng bia Heineken khi họ xâm nhập và chiếm thị phần tại Việt Nam.
Đây là bài tập lớn của các bạn sinh viên trường Đại Học Kinh Tế – Luật.

Hy vọng với tài liệu này sẻ cung cấp giúp các bạn có thêm tư liệu, chuẩn bị tốt cho cho việc làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Tài liệu Kỹ thuật – Cơ khí
Giáo trình Kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp