Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 bằng Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 bằng Tiếng Việt

Chia sẻ tài liệu học và sử dụng Photoshop CS5 đơn giản.

Việc sử dụng tài liệu này giúp người học hiểu hơn về cách sử dụng các thanh công cụ trong Photoshop CS5 và thực hành từng bước với từng công cụ.

Chúc các bạn thành công.

Link Download: Tại đây

Nguồn: Sưu tập