Home / Tài liệu / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Tủ Lạnh LG

Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Tủ Lạnh LG

Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Tủ Lạnh LG
Tài liệu về Quy Trình Tiêu Chuẩn Sửa Chữa Tủ Lạnh
Pages: 113 trang

Tài liệu dành để huấn luyện kỹ thuật tủ lạnh được LG Electronics Việt Nam biển soản.
Đây là tài liệu đầy đủ và chi tiết nhất về các loại dòng tủ lạnh LG phổ biến hiển này, với tài liệu này giúp hướng dẫn các nhân viên kỹ thuật sửa chữa và bảo hành tủ lạnh tốt nhất.

Download tài liệu: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *