Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang LG

Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang LG

Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang LG
Tài liệu kỹ thuật sửa chữa máy giặt lồng ngang LG (LG Electronics Viet Nam)
Pages: 79 trang

NỘI DUNG:
1. Mã lỗi
2. Các lỗi chính
2.1 Lỗi phần nguồn
2.2 Rung động bất thường
2.3 Máy ồn
2.4 Rò nước
2.5 Máy có mùi lạ
2.6 Hộp xà phòng và đường nước
2.7 Các vấn đề về nước và bột giặt
3. Phụ lục: Các linh kiện điện cơ bản

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tài liệu Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt Lồng Ngang Panasonic Inverter